โซนี่ไทยเปิดตัว ZV-1 II Ultra Wide-Angle

ZV-1 II บริษัท โซนี่ ไทย จำกัด เปิดตัวกล้องคอมแพค VLOG ใหม่ล่าสุดกับ ZV-1 II (ออกเสียงว่า Z-V-ONE-Mark-II) เป็นกล้องเจเนอเรชันที่ 2